ÁSZF

Üzemeltetői adatok:
Cégnév: Net 2000 Kft. /továbbiakban mint Kereskedő/
Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 8.
Adószám: 12119112-2-09
Cégjegyzék szám: 09-09-004612
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: HBM. Cégbiróság
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info.debicafe@gmail.com
Telefonos elérhetőség: (70) 942-01-84

 

A „Felhasználási feltételek” tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni a weboldal használata során. A termék/ek, szolgáltatások megrendelésével a Vevő szerződést köt a Kereskedővel, ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja a Kereskedő „Felhasználási feltételekben” felsoroltakat az oldal használatára, és a rendelésre vonatkozóan.

Mint a NET 2000 Kft. által üzemeltetett Internet Cafe-k szolgáltatásait a helyszínen igénybevevő ügyfél (továbbiakban Felhasználó) tudomásul veszem az alábbiakat:

 • Az Internet Cafe (továbbiakban Szolgáltató) eszközeit (mind hardver, mind szoftver eszközöket) és szolgáltatásait a Felhasználók a következő feltételek mellett vehetik igénybe:
  1. A Szolgáltató eszközeit és Internet-kapcsolatát semmilyen illegális tevékenységhez nem lehet igénybe venni. Az illegális tevékenységeket jelen nyilatkozat I. sz. kiegészítése sorolja fel. Az ilyen természetű cselekmények végrehajtójától a Szolgáltató megvonhatja szolgáltatásait, egyes minősített esetekben pedig bűncselekmény gyanújával feljelentést is tehet!
  2. A Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsát egy nagykapacitású hálózati meghajtót (P:\, mint Public), mely adathordozón tárolt tartalmak bármelyik más gépről elérhetővé válnak. A Felhasználó ideiglenes jelleggel az általa Internetről letöltött, helyben másolt, másoltatott vagy létrehozott anyagokat ezen a meghajtón tárolhatja. A Szolgáltató ezeket a tartalmakat nem ellenőrzi vagy szűri, a 30 napnál régebbi anyagok automatikusan törlésre kerülnek. A törölt tartalmakért, vagy az eltávolításból származó és a Felhasználót érő bármilyen kárért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
  3. A Szolgáltató a vendégtérben található számítógépekről kétnaponta minden NEM általa telepített tartalmat (szoftverek, dokumentumok, képek, stb) teljes egészében töröl. A törölt tartalmakért, vagy az eltávolításból származó és a Felhasználót érő bármilyen kárért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
  4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató számítógépes tevékenységét közvetlenül nem monitorozza, ám az üzletben található biztonsági kamerák esetlegesen rögzíthetik tevékenységét.
  5. A Szolgáltató által a szolgáltatásba bevont számítástechnikai eszközei leltárban rögzítettek és leltári számmal vannak ellátva. A Felhasználó saját tulajdonában lévő telepített, csatlakoztatott eszközök megfelelő működéséért, az azokat érő esetleges meghibásodásokért, valamint az azok adathordozóin tárolt tartalmakért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
  6. A Szolgáltató által szolgáltatásba bevont számítógépeken a Szolgáltató által telepített minden szoftver megfelel a jogtisztasági követelményeknek, azok Internet kávézóban való felhasználása a forgalmazó engedélyével történik.
 • Üzleteink árszabása eltérő lehet, az aktuális árakat a vendégtérben kifüggesztett, illetve displayen elhelyezett árlista tartalmazza. Szolgáltató fenntartja a jogot árai megváltoztatására.
 • Az üzletekben igénybe vehető kedvezmények mértéke, valamint feltételei a következőek:
  1. Diákkedvezmény:
   • saját névre szóló és érvényes diákigazolvány felmutatása mellett, Szolgáltató ennek ellenőrzésétől esetlegesen eltérhet
   • meghatalmazott útján a kedvezmény nem érvényesíthető
   • csak és kizárólag fekete-fehér, 5%-os lefedettségű (szöveges dokumentum) nyomtatására, fénymásolására használható fel
   • az akutális árak au üzletben elhelyezett árlistán találhatóak
  2. Mennyiségi kedvezmény: 
   • ​nyomtatott oldalak mennyiségétől függő kedvezmény, amely a több oldal-kissebb egységár elvét követi
   • az akutális árak au üzletben elhelyezett árlistán találhatóak
  3. Egyéni árszabás
  • különösen nagy volumenű megrendelés esetén külön árat kalkulálást kérheti

1. számú kiegészítés az illegális tevékenységekről. Ezen kiegészítés felsorolja azokat tevékenységeket, melyek elkövetése a szolgáltatás megtagadását, minősített esetben (* jelöléssel) pedig feljelentést vonhat maga után.

 • Szolgáltató technikai berendezéseinek szándékos rongálása*, összetevőinek, konfigurációs beállításainak megváltoztatása, valamint ezen eszközök nem rendeltetésszerű használata
 • Minden olyan tevékenység, mely a Szolgáltató hálózatának normál működését megzavarja, integritását megbontja
 • a szolgáltatásba be nem vont erőforrások illetéktelen használata
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai erőforrások indokolatlan mértékű igénybevétele, pazarlása
 • a vendégtérben minden olyan viselkedés, mely más Felhasználókat sérthet, zavarhat, megrémiszthet vagy megbotránkoztathat
 • a Szolgáltató számítógépein telepített szoftvereknek részleteiben vagy egészében történő megváltoztatása, vagy törlése
 • a Szolgáltató számítógépein telepített szoftverekkel kapcsolatos minden olyan tevékenység (másolás, feltörés, upgrade, stb), melynek eredményeképpen a szoftver eredeti (szerzői jogokkal kapcsolatos) jogállása sérül vagy megváltozik
 • A Szolgáltató által biztosított Internet-kapcsolat felhasználása az alábbi célokra:
  • távoli számítógépek engedély nélküli elérése, támadása, illetve feltörése (hack), vagy ilyen előkészítésében, kivitelezésében való részvétel
  • tiltott tartalmak elérése vagy terjesztése, különös tekintettel a gyermekpornográfiára* és a faji vagy vallási csoportok elleni gyűlöletkeltésre alkalmas anyagokra*
  • törvényellenes cselekmény elkövetésére bátorítás vagy felbújtás
  • a mindenkor hatályos jogszabályok által tiltott vagy a közízlést, közerkölcsöt sértő kép, szöveg, jelképterjesztése vagy publikálása
  • minden olyan itt fel nem sorolt cselekmény és tevékenység, mely a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályaiba ütközik, vagy Alkotmányával ellentétes*.
 • Számla kiállítása: a vásárló vásárlásáról szóló számlát kérhet a megrendelés átvételekor. Kiszállításos megrendelés esetén a számlaigényt előre kell jelezni! Utólagosan számlát kiállítani nem áll módunkban. Amennyiben a vásárló Diákkedvezményt vett igénybe, úgy a vásárlásról szóló számlát a kedvezményre jogosult személynek a nevére áll módunkban kiállítani.

 

 

Instant/webes megrendelés menete:

Rendelni az online felületen (https://dcafe.hu/nyomtatas.php; https://dcafe.hu/szakdolgozatkotes.php; egyéb alisaok) lehetséges az űrlap kitöltésével. Felhasználó az általa megadott adatok hitelességéért felelősséget vállal. Külön regisztráció nem szükséges. Az űrlapon bekért adatok megadása a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A nyomtatási opciók un. rádió gombokkal állíthatóak be, melyeknél az alapbeállítások a következőek:

 • Oldalbeállítás: kétoldalas
 • Színkezelés: fekete-fehér
 • Kombináció: 1 oldalon 1 oldal
 • Példányszám: 1
 • Kötés: nincs
 • Sms értesítés: nincsv
 • Diák kedvezmény: nincs
 • Átvételi hely: Internet Cafe Kossuth u. 8.

Az átvételi hely a feltüntetett telephelyeken felül tetőszeleges, a felhasználó által megadott cím is lehet. Ennek részleteiről a Kiszállítás feltételei részben olvashat.
A file-okat, melyek tetszőleges kiterjesztésűek, ám maximum 200 Mb-sokat lehetnek a “Nyomtatandó anyagok” részrén tölthetőek fel. A nyotmatási beállításokat file-onként kell elvégezni.

A szakdolgozat kötésnél az opciók un. rádió gombokkal állíthatóak be, melyeknél az alapbeállítások a következőek:

 • Oldalbeállítás: egyoldalas
 • Színkezelés: színes*
 • Kombináció: 1 oldalon 1 oldal
 • Példányszám: 1
 • Egy órás kötés: igen
 • Sms értesítés: nincs
 • Átvételi hely: Internet Cafe Kossuth u. 8.

Az átvételi hely a feltüntetett telephelyeken felül tetőszeleges, a felhasználó által megadott cím is lehet. Ennek részleteiről a Kiszállítás feltételei részben olvashat.
Az űrlap további sorai a dolgozat feliratozására vonatkoznak
A file-okat, melyek PDF kiterjesztésűek, és maximum 200 Mb-sokat lehetnek a “Nyomtatandó anyagok” részrén tölthetőek fel. Miután a Felhasználó elkészült a beállításokkal ki kell töltenie a captcha mezőt és el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket. A “Megrendelés elküldése” gombra kattintással a megrendelés leadottnak minősül, azért a Felhasználó beállításainak megfelelően fizetni köteles.

Fizetés
A Felhasználó a megrendelést akkor veheti át, ha annak ellenértékét a futárnak kifizeti, erről nyugtát kap. Amennyiben ÁFÁ-s számlát igényel, úgy azt a megrendelés leadásakor szükséges közölnie, utólagosan nem áll módunkban számlát kiállítani. Kiszállítás esetén futárunknál tud fizetni, készpénzben, melyről szintén bizonylatot kap. A megrendelés teljesítettnek minősül amikor a futár átveszi a szolgáltatás/termék ellenértékét.

Kiszállítás
A Net 2000 Kft csak Debrecen területén szállít ki. A szállítás költsége az igénybe vett szolgáltatás/termék árához kötött. 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes, az alatt 500 Ft. A kiszállítás címenként és kiszállításonként értendő. Az ingyenes kiszállításnál az “Egyenleg feltöltés”, “bélyegző készítés”, “gls csomagkezelés”, „kiszállítás költsége” mint szolgáltatás/termék nem számítható bele a jogosultságba. A kiszállítás és a megrendelés költségét a megrendelés átvételekor szükséges kifizetni, ezzel a megrendelés teljesítettnek minősül. A megrendelés végleges költségéről Felhasználó a megrendelés átvételekor listát kap, mely részletesen tartalmazza az elvégzett szolgáltatások/termékek árát.
Kiszállítás minden hétköznap délután 16-18.00 között kérhető, 30 perces intervallumban. A megrendelés leadásakor a Felhasználó meghatározhatja a lekorábbi időpontot, amikor a kiszállás számára megfelelő, amelyek a következőek lehetnek: 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00. Futárunk a megadott időponttól számított 30 perces időintervallumban keresi meg a megadott címen.
Felhasználó az általa megrendeléskor megadott címen és helyen köteles tartózkodni. Amennyiben a kiszállítás nem teljesíthető a Felhasználónak felróható okból, úgy az ismételt kiszállás díja felszámolandó függetlenül az igénybe vett szolgáltatás/termék összértékétől. Ez a személyes átvételre nem vonatkozik.
Az elkészült dokumentumokat sikertelen átvétel esetén 7 napig megőrizzük, azon túl a Net 2000 Kft. jogosult a másolatokkal belátása szerinti eljárni. Az eredeti példányt 1 hónapig megőrizzük, azon túl a Net 2000 Kft. Jogosult a saját belátása szerint eljárni.
A kiszállított csomag súlya maximum 5 kg lehet, az a feletti súlytöbblet mértékétől függően Szolgáltató jogosult a kiszállítást megtagadni, vagy alternatív ajánlatot adni a kiszállítás költségeit tekintve. Amennyiben megrendelése délután 13.00 előtt érkezik be, és 16.00 óráig még kivitelezhető, úgy aznap kézhez veheti dokumentumait. Cégünk fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megrendelés az akutális terheltség miatt aznap már nem teljesíthatő, úgy új időpontot ajánl fel a Felhasználónak.

Adatvédelem
Az Adatvédelmi törvény értelmében a következőkről tájékoztatjuk: Adatszolgáltatása önkéntes. A regisztrációkor, illetve megrendeléskor megadott személyes adatait kizárólag kérésének teljesítésére használjuk. Személyes adatait nem szolgáltatjuk ki harmadik személynek, kivételt képeznek azok az információk, melyek a kézbesítéshez vagy kiszállításhoz szükségesek. Azáltal, hogy Ön rendel tőlünk, elfogadja a felhasználási feltételeket.

Rendelés lemondása

Téves megrendelés
Amennyiben rendelését tévedésből adta le, vagy meggondolta magát, azt a leadást követően e-mailben a internetcafe@dcafe.hu címen vagy a 06-70-942-01-84-as telefonszámon személyesen mondhatja le, a megrendelés elkészülte előtt minden következmény nélkül. Ha a megrendelést teljesítését kollégáink már elkezdték, úgy a Felhasználót részteljesítési kötelezettség terheli, mely arányos az elvégzett munkával.

Árak
Termékeink, szolgáltatásaink árai tartalmazzák a mindenkori ÁFÁ-t.

Reklamációk, panaszkezelés
Cégünk számára kiemelten fontos, hogy a Felhasználó az általa igénybe vett szolgáltatással, termékkel maradéktalanul meg legyen elégedve. Ezzel összhangban törekszik az általa nyújtott kiszolgálás minőségének növelésére. Amennyiben Felhasználónak panasza, észrevétele van, azt megteheti személyesen telephelyeink egyikén (4024 Debrecen, Kossuth u. 8., 4024 Debrecen, Csapó u. 23., 4033 Debrecen, Egyetem sgt. 54/B), illetve telefonon +36/70-775-82-11-es telefonszámon, illetve az ugyfelszolgalat@dcafe.hu e-mail címre küldött levélben.

Marketing
Felhasználó a “Felhasználási feltételek” elfogadásval hozzájárul, hogy részére az elvégzett szolgáltatás/termék átadáskor cégünk, vagy partnerei marketing anyagát is kézhez kapja.