Internet Cafe - Jogi feltételek

Jognyilatkozat

A dcafe.hu weboldal a honlap tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.


A dcafe.hu weboldal kizárólag olyan adatokat gyűjt, amelyeket a honlap látogatói önkéntesen adnak meg. A látogatók személyes adataik megadása nélkül látogathatják és használhatják a honlapot. Néhány szolgáltatás (pl. instant nyomtatás, rendelés) teljesítéséhez ugyanakkor szükséges lehet a személyes adatok megadása és rögzítése. Az adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az adott cél eléréséhez ez szükséges. Az érintett bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni.


A dcafe.hu weboldal megtett minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelme érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükséges.


A dcafe.hu weboldal nem ad át személyes információt harmadik személy részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha törvény másként rendelkezik.


A dcafe.hu weboldal néhány esetben cookie-kat használ a honlapjai felhasználásának megkönnyítése és a regisztrációs eljárások meggyorsítása érdekében. Néhány esetben a honlap tehát tartalmazhat cookie-kat, azaz olyan, a felhasználó merevlemezén tárolt kisméretű szöveges fájlokat, amelyek lehetővé teszi annak nyomon követését, hogy a felhasználó az adott honlapon milyen lapokat látogat. A böngészőprogramok általában felismerik, ha egy honlap ilyet kínál fel, és lehetővé teszi, hogy blokkolja azokat. A legtöbb esetben a honlap akkor is zavartalanul látogatható, ha a felhasználó elutasítja a cookie-kat.


A honlapok megfelelő kezelése érdekében a nevek feljegyzése nélkül tárolásra kerülhetnek bizonyos információk, és osztályozásra kerülhetnek a felhasználók, például a domain vagy a böngésző típusa alapján. Az ilyen statisztikák összesítve a honlap fenntartásáért felelős munkatársakhoz kerülnek. Ezzel biztosítható, hogy a honlap a leghatékonyabb szolgáltatást nyújtsa.

Általános Szerződési feltételek

Üzemeltetői adatok:
Cégnév: Net 2000 Kft. /továbbiakban mint Kereskedő/
Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 8.
Adószám: 12119112-2-09
Cégjegyzék szám: 09-09-004612
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: HBM. Cégbiróság
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info.debicafe@gmail.com
Telefonos elérhetőség: (70) 942-01-84


A "Felhasználási feltételek" tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni a weboldal használata során. A termék/ek, szolgáltatások megrendelésével a Vevő szerződést köt a Kereskedővel, ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja a Kereskedő "Felhasználási feltételekben" felsoroltakat az oldal használatára, és a rendelésre vonatkozóan.

Mint a NET 2000 Kft. által üzemeltetett Internet Cafe-k szolgáltatásait a helyszínen igénybevevő ügyfél (továbbiakban Felhasználó) tudomásul veszem az alábbiakat: 

 • Az Internet Cafe (továbbiakban Szolgáltató) eszközeit (mind hardver, mind szoftver eszközöket) és szolgáltatásait a Felhasználók a következő feltételek mellett vehetik igénybe:
 1. A Szolgáltató eszközeit és Internet-kapcsolatát semmilyen illegális tevékenységhez nem lehet igénybe venni. Az illegális tevékenységeket jelen nyilatkozat I. sz. kiegészítése sorolja fel. Az ilyen természetű cselekmények végrehajtójától a Szolgáltató megvonhatja szolgáltatásait, egyes minősített esetekben pedig bűncselekmény gyanújával feljelentést is tehet!
 2. A Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsát egy nagykapacitású hálózati meghajtót (P:\, mint Public), mely adathordozón tárolt tartalmak bármelyik más gépről elérhetővé válnak. A Felhasználó ideiglenes jelleggel az általa Internetről letöltött, helyben másolt, másoltatott vagy létrehozott anyagokat ezen a meghajtón tárolhatja. A Szolgáltató ezeket a tartalmakat nem ellenőrzi vagy szűri, a 30 napnál régebbi anyagok automatikusan törlésre kerülnek. A törölt tartalmakért, vagy az eltávolításból származó és a Felhasználót érő bármilyen kárért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
 3. A Szolgáltató a vendégtérben található számítógépekről kétnaponta minden NEM általa telepített tartalmat (szoftverek, dokumentumok, képek, stb) teljes egészében töröl. A törölt tartalmakért, vagy az eltávolításból származó és a Felhasználót érő bármilyen kárért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
 4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató számítógépes tevékenységét közvetlenül nem monitorozza, ám az üzletben található biztonsági kamerák esetlegesen rögzíthetik tevékenységét.
 5. A Szolgáltató által a szolgáltatásba bevont számítástechnikai eszközei leltárban rögzítettek és leltári számmal vannak ellátva. A Felhasználó saját tulajdonában lévő telepített, csatlakoztatott eszközök megfelelő működéséért, az azokat érő esetleges meghibásodásokért, valamint az azok adathordozóin tárolt tartalmakért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
 6. A Szolgáltató által szolgáltatásba bevont számítógépeken a Szolgáltató által telepített minden szoftver megfelel a jogtisztasági követelményeknek, azok Internet kávézóban való felhasználása a forgalmazó engedélyével történik.
 • Üzleteink árszabása eltérő lehet, az aktuális árakat a vendégtérben kifüggesztett, illetve displayen elhelyezett árlista tartalmazza. Szolgáltató fenntartja a jogot árai megváltoztatására.
 • Az üzletekben igénybe vehető kedvezmények mértéke, valamint feltételei a következőek:
  1. Diákkedvezmény:
   • saját névre szóló és érvényes diákigazolvány felmutatása mellett, Szolgáltató ennek ellenőrzésétől esetlegesen eltérhet
   • meghatalmazott útján a kedvezmény nem érvényesíthető
   • csak és kizárólag fekete-fehér, 5%-os lefedettségű (szöveges dokumentum) nyomtatására, fénymásolására használható fel
   • az akutális árak au üzletben elhelyezett árlistán találhatóak
  2. Mennyiségi kedvezmény: 
   • ​nyomtatott oldalak mennyiségétől függő kedvezmény, amely a több oldal-kissebb egységár elvét követi
   • az akutális árak au üzletben elhelyezett árlistán találhatóak
  3. Egyéni árszabás
  • különösen nagy volumenű megrendelés esetén külön árat kalkulálást kérheti

1. számú kiegészítés az illegális tevékenységekről. Ezen kiegészítés felsorolja azokat tevékenységeket, melyek elkövetése a szolgáltatás megtagadását, minősített esetben (* jelöléssel) pedig feljelentést vonhat maga után.

 • Szolgáltató technikai berendezéseinek szándékos rongálása*, összetevőinek, konfigurációs beállításainak megváltoztatása, valamint ezen eszközök nem rendeltetésszerű használata
 • Minden olyan tevékenység, mely a Szolgáltató hálózatának normál működését megzavarja, integritását megbontja
 • a szolgáltatásba be nem vont erőforrások illetéktelen használata
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai erőforrások indokolatlan mértékű igénybevétele, pazarlása
 • a vendégtérben minden olyan viselkedés, mely más Felhasználókat sérthet, zavarhat, megrémiszthet vagy megbotránkoztathat
 • a Szolgáltató számítógépein telepített szoftvereknek részleteiben vagy egészében történő megváltoztatása, vagy törlése
 • a Szolgáltató számítógépein telepített szoftverekkel kapcsolatos minden olyan tevékenység (másolás, feltörés, upgrade, stb), melynek eredményeképpen a szoftver eredeti (szerzői jogokkal kapcsolatos) jogállása sérül vagy megváltozik
 • A Szolgáltató által biztosított Internet-kapcsolat felhasználása az alábbi célokra:
  • távoli számítógépek engedély nélküli elérése, támadása, illetve feltörése (hack), vagy ilyen előkészítésében, kivitelezésében való részvétel
  • tiltott tartalmak elérése vagy terjesztése, különös tekintettel a gyermekpornográfiára* és a faji vagy vallási csoportok elleni gyűlöletkeltésre alkalmas anyagokra*
  • törvényellenes cselekmény elkövetésére bátorítás vagy felbújtás
  • a mindenkor hatályos jogszabályok által tiltott vagy a közízlést, közerkölcsöt sértő kép, szöveg, jelképterjesztése vagy publikálása
  • minden olyan itt fel nem sorolt cselekmény és tevékenység, mely a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályaiba ütközik, vagy Alkotmányával ellentétes*.
 • Számla kiállítása: a vásárló vásárlásáról szóló számlát kérhet a megrendelés átvételekor. Kiszállításos megrendelés esetén a számlaigényt előre kell jelezni! Utólagosan számlát kiállítani nem áll módunkban. Amennyiben a vásárló Diákkedvezményt vett igénybe, úgy a vásárlásról szóló számlát a kedvezményre jogosult személynek a nevére áll módunkban kiállítani.

 

 

Instant/webes megrendelés menete:

Rendelni az online felületen (https://dcafe.hu/nyomtatas.php; https://dcafe.hu/szakdolgozatkotes.php; egyéb alisaok) lehetséges az űrlap kitöltésével. Felhasználó az általa megadott adatok hitelességéért felelősséget vállal. Külön regisztráció nem szükséges. Az űrlapon bekért adatok megadása a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A nyomtatási opciók un. rádió gombokkal állíthatóak be, melyeknél az alapbeállítások a következőek:
 • Oldalbeállítás: kétoldalas
 • Színkezelés: fekete-fehér
 • Kombináció: 1 oldalon 1 oldal
 • Példányszám: 1
 • Kötés: nincs
 • Sms értesítés: nincsv
 • Diák kedvezmény: nincs
 • Átvételi hely: Internet Cafe Kossuth u. 8.
Az átvételi hely a feltüntetett telephelyeken felül tetőszeleges, a felhasználó által megadott cím is lehet. Ennek részleteiről a Kiszállítás feltételei részben olvashat.
A file-okat, melyek tetszőleges kiterjesztésűek, ám maximum 200 Mb-sokat lehetnek a “Nyomtatandó anyagok” részrén tölthetőek fel. A nyotmatási beállításokat file-onként kell elvégezni.

A szakdolgozat kötésnél az opciók un. rádió gombokkal állíthatóak be, melyeknél az alapbeállítások a következőek:

 • Oldalbeállítás: egyoldalas
 • Színkezelés: színes*
 • Kombináció: 1 oldalon 1 oldal
 • Példányszám: 1
 • Egy órás kötés: igen
 • Sms értesítés: nincs
 • Átvételi hely: Internet Cafe Kossuth u. 8.
 • Az átvételi hely a feltüntetett telephelyeken felül tetőszeleges, a felhasználó által megadott cím is lehet. Ennek részleteiről a Kiszállítás feltételei részben olvashat.
  Az űrlap további sorai a dolgozat feliratozására vonatkoznak
  A file-okat, melyek PDF kiterjesztésűek, és maximum 200 Mb-sokat lehetnek a “Nyomtatandó anyagok” részrén tölthetőek fel. Miután a Felhasználó elkészült a beállításokkal ki kell töltenie a captcha mezőt és el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket. A “Megrendelés elküldése” gombra kattintással a megrendelés leadottnak minősül, azért a Felhasználó beállításainak megfelelően fizetni köteles.

  Fizetés
  A Felhasználó a megrendelést akkor veheti át, ha annak ellenértékét a futárnak kifizeti, erről nyugtát kap. Amennyiben ÁFÁ-s számlát igényel, úgy azt a megrendelés leadásakor szükséges közölnie, utólagosan nem áll módunkban számlát kiállítani. Kiszállítás esetén futárunknál tud fizetni, készpénzben, melyről szintén bizonylatot kap. A megrendelés teljesítettnek minősül amikor a futár átveszi a szolgáltatás/termék ellenértékét.

  Kiszállítás
  A Net 2000 Kft csak Debrecen területén szállít ki. A szállítás költsége az igénybe vett szolgáltatás/termék árához kötött. 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes, az alatt 500 Ft. A kiszállítás címenként és kiszállításonként értendő. Az ingyenes kiszállításnál az “Egyenleg feltöltés”, “bélyegző készítés”, “gls csomagkezelés”, "kiszállítás költsége" mint szolgáltatás/termék nem számítható bele a jogosultságba. A kiszállítás és a megrendelés költségét a megrendelés átvételekor szükséges kifizetni, ezzel a megrendelés teljesítettnek minősül. A megrendelés végleges költségéről Felhasználó a megrendelés átvételekor listát kap, mely részletesen tartalmazza az elvégzett szolgáltatások/termékek árát.
  Kiszállítás minden hétköznap délután 16-18.00 között kérhető, 30 perces intervallumban. A megrendelés leadásakor a Felhasználó meghatározhatja a lekorábbi időpontot, amikor a kiszállás számára megfelelő, amelyek a következőek lehetnek: 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00. Futárunk a megadott időponttól számított 30 perces időintervallumban keresi meg a megadott címen.
  Felhasználó az általa megrendeléskor megadott címen és helyen köteles tartózkodni. Amennyiben a kiszállítás nem teljesíthető a Felhasználónak felróható okból, úgy az ismételt kiszállás díja felszámolandó függetlenül az igénybe vett szolgáltatás/termék összértékétől. Ez a személyes átvételre nem vonatkozik.
  Az elkészült dokumentumokat sikertelen átvétel esetén 7 napig megőrizzük, azon túl a Net 2000 Kft. jogosult a másolatokkal belátása szerinti eljárni. Az eredeti példányt 1 hónapig megőrizzük, azon túl a Net 2000 Kft. Jogosult a saját belátása szerint eljárni.
  A kiszállított csomag súlya maximum 5 kg lehet, az a feletti súlytöbblet mértékétől függően Szolgáltató jogosult a kiszállítást megtagadni, vagy alternatív ajánlatot adni a kiszállítás költségeit tekintve. Amennyiben megrendelése délután 13.00 előtt érkezik be, és 16.00 óráig még kivitelezhető, úgy aznap kézhez veheti dokumentumait. Cégünk fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megrendelés az akutális terheltség miatt aznap már nem teljesíthatő, úgy új időpontot ajánl fel a Felhasználónak.

  Adatvédelem
  Az Adatvédelmi törvény értelmében a következőkről tájékoztatjuk: Adatszolgáltatása önkéntes. A regisztrációkor, illetve megrendeléskor megadott személyes adatait kizárólag kérésének teljesítésére használjuk. Személyes adatait nem szolgáltatjuk ki harmadik személynek, kivételt képeznek azok az információk, melyek a kézbesítéshez vagy kiszállításhoz szükségesek. Azáltal, hogy Ön rendel tőlünk, elfogadja a felhasználási feltételeket.


  Rendelés lemondása


  Téves megrendelés
  Amennyiben rendelését tévedésből adta le, vagy meggondolta magát, azt a leadást követően e-mailben a internetcafe@dcafe.hu címen vagy a 06-70-942-01-84-as telefonszámon személyesen mondhatja le, a megrendelés elkészülte előtt minden következmény nélkül. Ha a megrendelést teljesítését kollégáink már elkezdték, úgy a Felhasználót részteljesítési kötelezettség terheli, mely arányos az elvégzett munkával.

  Árak
  Termékeink, szolgáltatásaink árai tartalmazzák a mindenkori ÁFÁ-t.

  Reklamációk, panaszkezelés
  Cégünk számára kiemelten fontos, hogy a Felhasználó az általa igénybe vett szolgáltatással, termékkel maradéktalanul meg legyen elégedve. Ezzel összhangban törekszik az általa nyújtott kiszolgálás minőségének növelésére. Amennyiben Felhasználónak panasza, észrevétele van, azt megteheti személyesen telephelyeink egyikén (4024 Debrecen, Kossuth u. 8., 4024 Debrecen, Csapó u. 23., 4033 Debrecen, Egyetem sgt. 54/B), illetve telefonon +36/70-775-82-11-es telefonszámon, illetve az ugyfelszolgalat@dcafe.hu e-mail címre küldött levélben.

  Marketing
  Felhasználó a “Felhasználási feltételek” elfogadásval hozzájárul, hogy részére az elvégzett szolgáltatás/termék átadáskor cégünk, vagy partnerei marketing anyagát is kézhez kapja.

  Felhasználási feltételek

  Általános rendelkezések

  Az dcafe.hu weboldalon az Ön részére nyújtott szolgáltatásokra a következőkben részletezett Felhasználási feltételek vonatkoznak. A Net 2000 Kft. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. Az dcafe.hu weboldalon történő böngészés egyben jelenti azt is, hogy Ön egyetért és elfogadja a Felhasználási feltételeket. Amennyiben a Felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja az dcafe.hu weboldalt. Felhatalmazás vagy engedély nélkül nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni az dcafe.hu oldalain megszerzett információt vagy szolgáltatást. Az dcafe.hu weboldalon szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. A Net 2000 Kft. ingyenesen bocsátja használatra az oldalain található információkat és szolgáltatásokat. A Net 2000 Kft. nem tehető felelőssé az oldalain fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A Net 2000 Kft. az dcafe.hu weboldalon minden, a fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét. A Net 2000 Kft. mint az dcafe.hu weboldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. Az dcafe.hu weboldalon elérhető információk rendszeresen frissülnek. A Net 2000 Kft. mint az dcafe.hu weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére. A Net 2000 Kft. mindent megtesz azért, hogy az oldalain található termékek bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljeskörűségéért nem szavatol. A Net 2000 Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az oldalain található termékeket és szolgáltatásokat, vagy árakat. A Net 2000 Kft. természetesen mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért, hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítik az Ön elvárásait és várakozásait. Ha egy szolgáltatás fiók megnyitását igényli, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint kérjük, hogy az aktuális teljes és pontos adatok megadásával hajtsa végre a regisztrálást. Az dcafe.hu weboldal szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatot, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az dcafe.hu weboldal üzemeletetője - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Az dcafe.hu weboldal üzemeltetője az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé. A fiókja jelszavának és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Kérjük, azonnal értesítsen bennünket a dcafe.hu weboldalon található fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A Net 2000 Kft. nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve, vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja. A fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja fel más személy fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogy a szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna az dcafe.hu oldal tárhelyének valamely kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és élvezetében.


  Megvásárolható termékek:

  A weboldalon bemutatott termékek megrendelhetőek online, vagy postai úton levélben, illetve személyesen székhelyünkön, hétköznapokon munkaidőben, 7h és 24h között (az időkorlátozás csak a személyes megrendelésre vonatkozik). Webáruházunkban az iRobot Roomba robotporszívó család készülékeit és tartozékait forgalmazunk. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.

  Regisztráció

  A vásárláshoz, először regisztrálnia kell magát. A regisztrációról a megadott email címre egy megerősítő levelek küld önnek a rendszerünk. Regisztrációkor csak valós adatokat adjon meg!

  2. Garancia, szavatosság, jótállás

  2.1. Amennyiben a dcafe.hu weboldal használata közben probléma merül fel, akkor kérjük ezt elsőször jelezze nekünk az Elérhetőségünk menüpont alatt megadott e-mail címen, vagy telefonon (telefonon hétköznapokon 7h-24h között). A továbbiakban az idevonatkozó 49/2003-as GKM rendelet szerint fogjuk a reklamációt intézni, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk is:

  49/2003-as (VII.30) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről:
  A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügy-miniszterrel egyetértésben - a következőképpen rendelkezik:
  1. § A fogyasztói szerződés [a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja] hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
  2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
  3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
  a) a fogyasztó nevét, címét,
  b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
  c) a vásárlás időpontját,
  d) a hiba bejelentésének időpontját,
  e) a hiba leírását,
  f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
  g) a kifogás rendezésének módját.
  (2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
  (3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
  (4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
  4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
  (2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
  5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
  6. § 1
  7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
  (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
  (3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.


  Lábjegyzetek

  1A 49/2003. (VII.30) GKM rendelet 6.§-át ugyanezen rendelet 7. § 3. bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004.06.30.

  2.2. A fogyasztói jogok érvényesítése a PTK 1959. évi. IV. törvény 305-311§-a alapján:
  Ptk. 305. §
  (1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.389
  (2) Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.
  (3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).
  Ptk. 305/A. §
  (1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette.
  (2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.
  Ptk. 306. §
  (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
  a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
  b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  (2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
  (3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
  (4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
  (5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el.
  Ptk. 306/A. §
  A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  Ptké. 84. §
  (1) A szavatossági jogok érvényesítésére vonatkozó határidőket a Ptk. hatálybalépése előtt létrejött szerződés esetében a Ptk. hatálybalépésétől kell számítani, a korábbi jogszabály által meghatározott határidők azonban nem hosszabbodhatnak meg.
  (2) Ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, ha a szavatossági jogok az érvényesítésükkel való indokolatlan késlekedés miatt a Ptk. hatálybalépése előtt megszűnnek.
  Ptk. 307. §
  (1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.393
  (2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekintetni. A felek
  ettől eltérő megállapodása semmis. (3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
  Ptk. 308. §
  (1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.
  (2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évül el.
  (3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
  (4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki.
  Ptk. 308/A. §
  (1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
  (2) Fogyasztói szerződésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határidőnél rövidebb határidő kikötése semmis.
  Ptk. 308/B. §
  A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
  Ptk. 308/C. §
  A szavatossági jogok az ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként a határidők eltelte után is érvényesíthetők.
  Tvr. 6. § (1) 394
  (2) A kötelezett csak abban az esetben hivatkozhat arra, hogy a szavatossági igény érvényesítésére irányadó határidő hat hónapnál rövidebb [308. § (1) bekezdés], ha a kötelező alkalmassági idő tartamát a jogosulttal a szerződés megkötésekor megfelelő módon (a terméken való feltüntetéssel, minőségi tanúsítvánnyal, fizetési jegyzéken stb.) közölte.
  Ptk. 309. §
  (1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis.395
  (2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
  Ptk. 310. §
  Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.
  Ptk. 311. §
  (1) Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerződő harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerződés kötelezettje követelheti az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
  (2) A fogyasztói szerződés kötelezettje az (1) bekezdés szerinti igényét a fogyasztó igényének kielégítésétől számított hatvannapos elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az igény az előző kötelezett teljesítése időpontjától számított legfeljebb öt évig érvényesíthető; e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
  (3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az előző kötelezett is érvényesítheti a vele szerződő előző kötelezettel szemben, a (2) bekezdésben meghatározott határidők megfelelő alkalmazásával.
  Ptk. 311/A. §
  A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.
  Tvr. 13. § A hibás teljesítéssel kapcsolatos szavatossági jogokra és kártérítésre, valamint ezek érvényesítésének határidejére vonatkozó rendelkezések csak akkor alkalmazhatók, ha a szerződés teljesítése a törvény hatálybalépése után történt.
  Ptké. 87. § Az állatszavatosságra vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. hatálybalépése előtt kötött szerződésre csak akkor lehet alkalmazni, ha a szerződést a Ptk. hatálybalépése után teljesítik.

  3. Rendelés és szállítás

  3.1. Az dcafe.hu weboldalon történt rendeléssel a regisztrált felhasználó kijelenti, hogy elfogadja jelen szabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.
  3.2. Az dcafe.hu weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, nem tartalmazzák viszont a postaköltséget.
  Az árak változtatási jogát fenntartjuk. Ez a már megrendelt árukat nem befolyásolja.
  3.3 Szállítási és postaköltség: mindig a posta aktuális árai szerint. A kiszállítást a GLS mint szolgáltató végzi.
  A megrendelt termék/termékek árát átvételkor kell kifizetni, a szelvényen feltüntetett érték alapján. A számlát a csomag tartalmazza.
  3.4 A termék a teljes vételár kiegyenlítéséig a Net 2000 Kft. tulajdonát képezi.
  3.5. A Net 2000 Kft. nem vállal felelősséget a szállítás, továbbítás útján történő károkért. Ezért kérjük, hogy azt átvételkor ellenőrizze.


  4. Megrendelés, törlése

  A megrendelés visszavonását a Vevő megteheti írásban, info.debicafe@gmail.com email címen, vagy telefonon az oldal Elérhetőségünk menüpont alatt található számon a megrendelést követő maximum 1 munkanapon belül. Ezen túl történő visszavonást nem fogadunk el.


  5. A vásárlástól való elállás joga

  5.1. Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Korm. Rend. részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
  5.2. A 17/1999. Korm. Rend. értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan termék megrendelése esetén, amelyet az ő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottunk elő.
  5.3. A Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül, a felmerülő összes költség megtérítésének terhe mellett, elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben a Kereskedő köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
  5.4. A Kereskedő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, teljesen ép termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A termék, valamint a csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. Minden esetben kérjük a kiállított számla visszajuttatását.
  5.5. A Kereskedő követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését.
  5.6. Abban az esetben, ha a terméket használatba vették és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni, a Kereskedő nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt ismét visszajuttatjuk a Vevőnek, az ő költségére.
  5.7. A Vásárló az elállásra illetve a reklamációra vonatkozó igényét minden esetben e-mailben indíthatja el.